Jobs from clients

YTG VINA

Lô đất CN4.3A, Khu công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2 , Hai An District , Hai Phong,Viet Nam
Email: ytgvina.tuyendung@gmail.com
Tel: 0225.883.1163
Mobile: 0978.801.283

1. QA Expert or Staff 

Discover this job opening

2. Trưởng ca sản xuất

Discover this job opening

3. Công nhân sản xuất

Discover this job opening