Posted on Thứ ba, Tháng 10 3, 2017 by
Pin It

 

Đất nước của chúng ta đang trong thời kỳ vàng son – với dân số lớn thứ ba trong số các nước ASEAN, gần 92 triệu người với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 1,3%, điều đó cho thấy thời kì phát triển vàng son của nước ta. Trong số đó, 70% dưới 35 tuổi – chứng tỏ một thị trường lao động rất tiềm năng - và 60% trong độ tuổi lao động với khoảng một triệu người vào lực lượng lao động hàng năm.

Điểm nhấn của giáo dục là tạo ra một lực lượng lao động ngày càng có tay nghề; với khoảng 45.000 sinh viên tốt nghiệp hàng năm. Họ cũng là những người chăm chỉ và năng động điều đó góp phần làm năng suất lao động đã tăng lên đáng kể: trong năm năm giữa năm 2010 và năm 2015, năng suất lao động đã tăng 23,6%.

Như đã đề cập trong những blog tin tức trước đây, đât nước chúng ta luôn cố gắng bảo về quyền lợi của người lao động. Điều đó được chứng minh rất rõ ràng qua bộ luật Lao động (có hiệu lực từ tháng 5 năm 2013), nó đã tạo ra một khung pháp lý xác định cả quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động liên quan đến giờ làm việc, thoả thuận lao động, bảo hiểm xã hội, làm thêm giờ, đình công và chấm dứt việc làm
Bộ luật quy định thời gian làm việc là 8 giờ cho một ngày / 48 giờ cho một tuần. Tuy nhiên, người sử dụng lao động và người lao động có thể tự thỏa thuận về việc làm thêm giờ, tối đa 300 giờ mỗi năm trong những trường hợp đặc biệt. Lần lượt:

  • Việt Nam đã trở thành một trong những nước cạnh tranh nhất ở Châu Á về chi phí sản xuất và nguyên liệu thô
  • Và các cơ sở giáo dục hứa hẹn tiềm năng đổi mới lớn
  • Khu công nghiệp DEEP C nằm tại vị trí tuyệt vời để thành lập và mở rộng các cơ sở nghiên cứu và phát triển
  • Trong khu vực có 3 trường đại học có kinh nghiệm đào tạo chuyên sâu và mối quan hệ hợp tác với đa dạng ngành công nghiệp
  • Tổng cộng có 25 trung tâm dạy nghề
  • Nhiều chương trình sau đại học


Các dự án nghiên cứu & phát triển và việc chia sẻ cơ sở hạ tầng giúp thúc đẩy sự đổi mới và giảm chi phí đầu tư
Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu, chế biến kim loại, khai thác mỏ và chế tạo thiết bị

Những điều trên đã đủ thuyết phục bạn? Trong blog tiếp theo chúng ta sẽ xem xét Hải Phòng / Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh - vị trí kinh doanh nào tốt hơn?