HỖ TRỢ THỦ TỤC ĐẦU TƯ

DEEP C cam kết hỗ trợ khách hàng trong suốt giai đoạn nghiên cứu thực hiện dự án đến khi triển khai dự án.

Là cầu nối giữa nhà đầu tư và cơ quan chính quyền địa phương, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để đưa ra hướng dẫn chi tiết, hiệu quả về quy trình, thủ tục và hồ sơ xin các giấy phép cần thiết cho nhà đầu tư.

Biểu đồ dưới đây cung cấp thông tin khái quát về tất cả các thủ tục cần thực hiện theo trình tự quy định bởi luật pháp hiện hành.

 

 

deepc guidance