Việc làm

hiện tại chúng tôi không có nhu cầu tuyển dụng.

Tuy nhiên, chúng tôi luôn tìm kiếm những người năng động và tài năng có thể hoà nhập với đội ngũ của chúng tôi
Vui lòng gửi CV cho chúng tôi nếu bạn muốn tham gia ứng tuyển cho đợt tuyển dung tới của chúng tôi

gửi CV tại đây