ĐIỂM ĐẾN ĐẦU TƯ CẢNG BIỂN TẠI VIỆT NAM

Sự tăng trưởng của ngành sản xuất và lượng hàng hóa thông qua cảng biển tại miền Bắc Việt Nam đã thúc đẩy sự phát triển của hệ thống cảng biển tại Hải Phòng và Quảng Ninh. Trong khi Hải Phòng từ lâu đã được biết đến là cảng biển lớn nhất miền Bắc với cảng nước sâu Lạch Huyện và cảng Đình Vũ, hạ tầng cảng của Quảng Ninh vẫn còn rất nhiều tiềm năng để phát triển.

Về mặt vị trí, cả ba khu công nghiệp thuộc DEEP C Hải Phòng đều nằm gần cảng biển, nhưng hai khu công nghiệp ở DEEP C Quảng Ninh lại là một câu chuyện khác. Trong quy hoạch tổng thể cảng quốc gia đã được phê duyệt, 2 cảng tổng hợp và 4 cảng hàng lỏng sẽ được xây dựng bên trong DEEP C Quảng Ninh để hình thành tổ hợp khu công nghiệp kết nối cảng biển tại trung tâm mạng lưới đường cao tốc và cảng hàng không miền Bắc Việt Nam.

Mặc dù được phát triển muộn hơn so với DEEP C Hải Phòng, DEEP C Quảng NInh có nhiều lợi thế địa lý hơn nhờ nằm gần khu vực tập trung sản xuất công nghiệp tại phía Nam Trung Quốc.

Để thể hiện tiềm năng to lớn của việc đầu tư phát triển cảng biển tại Quảng Ninh, DEEP C xin giới thiệu “Port Investment Destination in Vietnam" (Địa điểm đầu tư cảng biển tại Việt Nam) với những nội dung sau:

- Kinh tế Việt Nam: hội nhập toàn cầu bằng lực đẩy của sản xuất và giao thương
- Nâng cấp cơ sở hạ tầng tại miền Bắc Việt Nam
- Cơ hội đầu tư cảng biển tại khu công nghiệp DEEP C

CẬP NHẬT KINH TẾ VIỆT NAM
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG MIỀN BẮC
CƠ HỘI ĐẦU TƯ CẢNG BIỂN TẠI DEEP C

 

 

BÁO CÁO

 Group

 

KẾT NỐI VỚI DEEP C