Điểm tin văn bản pháp luật tháng 12 2022

01 Tháng 12 2022 BY deepc

 

1. Mẫu C/O RCEP xuất khẩu mới áp dụng từ ngày 01/01/2023

Ngày 18/11/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 32/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 05/2022/TT-BCT về Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Theo đó, thay thế phụ lục III về Mẫu C/O mẫu RCEP xuất khẩu và mẫu Tờ khai bổ sung C/O tại điểm c khoản 1 Điều 4 Thông tư 05/2022/TT-BCT bằng phụ lục II kèm theo Thông tư 32/2022/TT-BCT. Mẫu C/O mẫu RCEP xuất khẩu và mẫu Tờ khai bổ sung C/O mới này được áp dụng từ ngày 01/01/2023.

Thông tư 32/2022/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

2. Nghị định 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế trong đó thay thế mẫu thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn, bổ sung các biểu mẫu và quy định thời hạn liên quan đến hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, ….

3. Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh các mức lãi suất từ ngày 25/10/2022 như sau:
- Quyết định 1809/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Quyết định 1812/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN;
- Quyết định 1813/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN.

4. Tăng biên độ tỷ giá USD/VND lên ±5% từ ngày 17/10/2022

Đây là nội dung tại Quyết định 1747/QĐ-NHNN ngày 17/10/2022 quy định về tỷ giá giao ngay giữa đồng Việt Nam với ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Cụ thể, Ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối (sau đây gọi tắt là tổ chức tín dụng được phép) thực hiện ấn định tỷ giá mua, tỷ giá bán giao ngay (spot) của đồng Việt Nam với các ngoại tệ theo nguyên tắc sau:

  • Đối với Đô la Mỹ: Không được vượt quá biên độ ± 5% so với tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố áp dụng cho ngày giao dịch đó.

(Theo Quyết định 1636/QĐ-NHNN ngày 18/08/2015 trước đây không được vượt quá biên độ ± 3%)

Đối với các ngoại tệ khác: Do tổ chức tín dụng được phép xác định.

5. Các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất công nghiệp có điều kiện
Chính phủ ban hành Nghị định 82/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa chất. Nghị định này bổ sung quy định về các trường hợp không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, bao gồm:
- Hoạt động pha loãng, phối trộn hóa chất không xảy ra phản ứng hóa học tạo thành hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp để đưa vào quá trình sử dụng, sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác của chính tổ chức, cá nhân.
- Thành phần hóa chất trong hỗn hợp chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp có hàm lượng trong hỗn hợp chất nhỏ hơn 0,1%.
Nghị định 82/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 22/10/2022.

6. Giảm 20% - 50% phí, lệ phí trong hoạt động kinh doanh vận tải

Đây là nội dung tại Thông tư 59/2022/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 29/9/2022.

Theo đó, giảm từ 20 đến 50% một số loại phí, lệ phí trong hoạt động kinh doanh vận tải. Thông tư 59/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

7. Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được ban hành tại Nghị định số 45/2022/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 25/8/2022

Nghị định bổ sung đầy đủ chế tài cho các quy định mới tại Luật Bảo vệ môi trường 2020 về các vi phạm quy định về Giấy phép môi trường, đăng ký môi trường; vi phạm quy định về vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải sau khi được cấp phép môi trường; …

Đồng thời, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP cũng sửa đổi các quy định về hình thức, thời hiệu, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả các hành vi vi phạm hành chính. Đặc biệt, đã quy định áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép môi trường đối với một số hành vi vi phạm nghiêm trọng, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

8. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp quay về 1%

Nghị quyết số 116/2021/NQ-CP của Chính phủ quy định chủ doanh nghiệp được giảm mức đóng từ 1% xuống 0% quỹ tiền lương tháng của người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Chính sách này chỉ có hiệu lực từ ngày 1/10/2021 đến 30/9/2022. Từ ngày 1/10, người sử dụng lao động sẽ không còn được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp. Khi đó, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ quay về 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

KẾT NỐI VỚI DEEP C