Kế hoạch cải thiện tình trạng ngập úng trong Khu công nghiệp DEEP C Hải Phòng

23 Tháng 8 2022 BY deepc

Tiếp thu ý kiến đóng góp của khách hàng về hạ tầng khu công nghiệp, DEEP C đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để cải thiện tình trạng ngập úng tại một số khu vực trong Khu công nghiệp DEEP C Hải Phòng. Các công trình xây dựng mới/nâng cấp hệ thống thoát nước dự kiến sẽ được hoàn thành cuối Quý II/2023. Vui lòng xem Biểu đồ để biết thêm chi tiết.

heat map 2

 

 

KẾT NỐI VỚI DEEP C